Ι.Θ. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ
ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ - ΤΖΑΚΙΑ

Cart

Help

The cart offers an option to put images into and request them.

Παρασκευή 30 Μαΐου 2014

ΤΖΑΚΙΑ

Σύμφωνα με τις ανάγκες σας και τις ιδιαιτερότητες του χώρου σας, μπορούμε να σχεδιάσουμε και να κατασκευάσουμε το τζάκι σας, επιλέγοντας από εστίες διαφόρων διαστάσεων και θέσεων, από μαντέμι ή πυρότουβλο.

Το τζάκι μπορούμε να επενδύσουμε με μάρμαρα, γρανίτες και διάφορα άλλα πετρώματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων.

Παρασκευή 30 Μαΐου 2014